THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Bàn khai thác


Mã sp : BĐ4

Giá treo túi thư


Mã sp : BĐ3

Xe đẩy 2 tầng


Mã sp : BĐ2

Tủ chia thư


Mã sp : BĐ1